fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy vásárlásával megtisztelt minket bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése elküldésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmát!
Ha a jelen ÁSZF tartalmával, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

Impresszum – a Szolgáltató adatai:
Név: DragonShop RPG. Kft
Székhely, levelezési cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 20.
Cégjegyzékszám: 10-09-039928
Telefonszám: +36 30 890 9626
E-mail: info@dragonshop.hu

Fogalmak:

Felek:
Eladó és Vevő együttesen 
Fogyasztó:
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés:
olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap:
www.dragonshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek minősül
Szerződés:
Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adás-vételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz:
olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékekben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. 
Távollévők közötti szerződés:
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése kizárólag a távollévők között kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék:
a honlap kínálatában megtalálható, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás:
a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő:
a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy
Jótállás:
a Fogyasztó és a Szolgáltató között kötött szerződések esetén (továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállást, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
b) a jogszabályokon alapuló kötelező jótállás. 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szogáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014. (II.26) Korm. rendelet a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól. 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően jelen ÁSZF tartalmazza mind a Fogyasztót, mind a Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

Ön a rendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 
A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Javasoljuk, hogy minden vásárlása előtt olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt rendeléseket) nem értinti. Amennyiben előrendelhető (preorder) termékeket vásárolt, úgy a teljesítés időpontjáig felmerült változásokról tájékoztatjuk. 

Árak
Az árak Forintban értendőek, nem tartalmaznak Általános Forgalmi Adót, a Szolgáltató alanyi adómentes adózási formát választott. Az árak tájékoztató jellegűek és az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja. 

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon megtalálható grafikai és szoftveres megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármely anyagot átvenni a tulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: DragonShop RPG. Kft. 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltatónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti tartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva. 

A termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatáshoz 
A webshopban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! a képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig tudnak tökéletesen megfelelni a valóságnak. 

Adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valódiságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve kiszállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén
Előfordulhat – például technikai hiba esetén -, hogy hibás ár szerepel a weboldalon egy adott vagy több termékhez kapcsolódóan. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni és nem köteles a Szolgáltató hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő vásárlás esetén nem jön létre szerződés a Vevő és a Szolgáltató között. Amennyiben hibás áron adja le rendelését, az automatikus rendelési rendszer visszaigazolása ellenére a Szolgáltató nem fogja a rendelést teljesíteni. A Szolgáltató hibás ár esetén haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a hiba elhárítására, valamint a lehető legrövidebb időn belül felveszi a kapcsolatot a Vevővel, hogy tisztázza a helyes árakat és egyéb feltételeket. 

A webshop használata

A vásárlás folyamata

A termék kiválasztása
A webshopban szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a termékcsaládot, ezen belül pedig az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék nevét, cikkszámát, fotóját, árát és leírását. Önnek a megrendelés elküldését követően a termék árát, valamint a szállítási költséget kell megfizetni. A terméket néha illusztrált fotókkal igyekszünk bemutatni. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem minden esetben részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön feltüntetésre kerül.. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges leírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A fotókkal mindig törekszünk arra, hogy a lehető legpontosabban adjuk vissza a termék minden jellemzőét, beleértve annak színét is. Kérjük vegye figyelembe, hogy a fotók az Ön készülékének képi beállításai miatt is eltérő színeket mutathatnak a valódi színvilághoz képest, valamint egyes termékek esetén csak illusztrációk érhetőek el. 

Kosárba helyezés
A termék kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet el terméket a kosárban anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 
A kosár tartalma a megrendelés elküldéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékmennyiség változtatható. 
Amennyiben Ön nem kíván több terméket választani, úgy kattintson a Pénztár gombra. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik mindaddig, míg Ön a megrendelés és a szállítási költség teljes összegét ki nem fizette. Az Ön által elküldött, de még ki nem fizetett megrendeléseket a Szolgáltató visszaigazolja, és a visszaigazolástól számított 5 napig foglalja az Ön számára. Amennyiben ezen 5 napon belül Ön igazoltan megfizeti a megrendelés és kiszállítás teljes összegét (kivéve utánvétes fizetés), úgy a Szolgáltató a beérkezett befizetést követően kézbesíti Önnek a termékeket. Az 5 napon túl ki nem fizetett megrendeléseket a Szolgáltató törli. 

A kosár megtekintése
A weboldal használata során Ön a honlap jobb oldalán található ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti kosara tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termékek darabszámát megváltoztatni. Amennyiben nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a Pénztár gombra kattintva folytathatja a vásárlást. 

Vásárlói adatok megadása
“Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, a szállítási módok és mindezek függyvényében a teljes fizetendő összeg. A “Szállítás” opciók közül válassza ki, hogy csomagautomatába vagy házhoz kéri a szállítást. A fizetési mód megadásához válassza ki, hogy “Előre utalással” vagy “Utánvétes fizetéssel” kívánja a megrendelést kifizetni.  A “Számlázási adatok” megadása során meg kell adnia a teljes nevét – ha cégként rendel, akkor a cégnevet (cég nevére történő rendelés esetén, kérjük az adószámot is megadni) -, a számlázási- és szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát. A “Megjegyzés” szövegdobozban tetszőlegesen oszthat meg velünk információkat a rendeléséhez kapcsolódóan. 

A rendelés véglegesítése
Amennyiben minden megvásárolni kívánt terméket már kosárba tett, megadta a számlázási- és szállítási adatokat, kiválasztotta a szállítás módját, úgy a “Rendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését és küldheti el nekünk. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződéses megkötésre vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő (Ön) minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 
Ön a “Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Ezt a fizetési kötelezettséget előre utalással közvetlen bankszámláral, valamint utánvétes fizetéssel teljesítheti. 

Rendelés feldolgozása, létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek a nap 24 órájában lehetősége van megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszaigazoló e-mailt kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése honlapunkon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlatának elfogadásának. Amennyiben Ön észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy rendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. 

Fizetési módok
Megrendelését az alábbi módokon fizetheti ki:
– előre, közvetlen banki átutalással 
– utánvétes fizetéssel. 
Fizetés közvetlen banki átutalással
Amint elküldte megrendelését rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailt küld. Ebben a visszaigazoló üzenetben összegző tájékoztatást adunk a megrendelt termékekről, azok értékéről, a szállítási mód költségéről, valamint a választott fizetési módhoz kapcsolódó adatokról. Közvetlen banki utalás választása esetén a Szolgáltató nevén vezetett, a visszaigazoló e-mailben feltüntetett számlaszámra kell átutalnia a rendelés végösszegét – mely tartalmazza az összes költséget, mint termékek és szállítási költségek -, az utaláskor a közlemény rovatban az átutalás beazonosíthatósága érdekében kérjük, adja meg a visszaigazoló e-mailben feltüntetett egyedi rendelésszámát. Banki átutalási mód választása esetén aban az esetben tudjuk a megrendelt termékeket kiszállításra összekészíteni, ha a Szolgáltató bankszámlájára beérkezett a megrendelés teljes összege. Ezen fizetési mód választása esetén a Vevő, vagyis az Ön bankja által meghatározott átutalási költségekkel kell számolnia, a Szolgáltató vagy a Szolgáltató saját bankja további költségeket nem számít fel az átutalással összefüggésben. 

Szállítási szolgáltató
Csomagszállításban partnerünk a FoxPost. 
A dragonshop.hu pénztár oldalán kiválasztható házhoz szállítás és csomagautomatás kézbesítés. Csomagautomata kézbesítés esetén válassza ki cím szerint melyik csomagautomatából szeretné majd átvenni megrendelését. 

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Szolgáltató kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja!
Termékeink között megtalálhatóak készleten lévő, vagyis azonnal elérhető termékek, valamint előrendelhető, megjelenés előtt álló termékek is. Amennyiben megrendelésében szerepel raktáron lévő termék és megjelenés előtt álló – előrendelhető – is, úgy a megrendelés teljesítése, vagyis a kézbesítés akkor történik meg, amikor az előrendelt termék is elérhető lesz. Amennyiben a várható megjelenés ideje relatív hosszú idő múlva várható, vagy a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy szükséges, akkor egyeztet Önnel, mint Vásárlóval a rendelés kifizetését és teljesítését tekintve. 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek kiadása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő  kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II.2) Kormányrendelet alapján
Tartalomjegyzék:
– Fogyasztói tájékoztató
– Elállási jog
– Szavatossági jogok
Tájékoztató a Fogyasztót/Vevőt megillető elállási jogról
A Fogyasztót a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállás jogát 
a) termék adás-vételére irányuló szerződés esetén 
– a terméknek,
– több termék adás-vételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
b) a fogyasztó az általa vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napjától számított 14, azaz tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

A jelen időpontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó/Vevő tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötelezettséget megszünteti. 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A Fogyasztó a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja az alábbi címre küldéssel: DragonShop RPG. Kft. 3300 Eger, Hadnagy utca 20. vagy info@dragonshop.hu e-mail címre. 

A Fogyasztó/Vevő elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó/Vevő nyilatkozatát 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a Fogyasztó/Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni. 
A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó/Vásárló elállása esetén 
A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége
Ha a Fogyasztó/Vevő eláll a szerződéstől, a megrendelés kézbesítését követően, akkor a Szolgáltató csak abban az esetben vállalja a visszatérítési kötelezettséget, ha a terméket a Fogyasztó/Vevő az elállási nyilatkozatának megküldését követő 14 napon belül sértetlenül, eredeti csomagolásában és hiánytalanul visszaküldi a megrendelt termékeket a Szolgáltatónak. A visszaküldés költségét a Fogyasztó/Vevő viseli. Amennyiben a termék sérülten vagy hiányosan, nem az eredeti csomagolásában érkezik vissza a Szogáltatóhoz, vagy az elállási nyilatkozat beküldésétől számított 14 napon belül nem érkezik vissza a Szogláltatóhoz, akkor a Szolgáltató a visszatérítési kötelezettségét kizárja. Amennyiben a Fogyasztó/Vevő eleget tesz minden kötelezettségének és a termékeket hiánytalanul, bontatlan és eredeti csomagolásban, sérülésmentesen az elállási nyilatkozat beküldésétől számított 14 napon belül visszaküldi, úgy a Szolgáltató a Fogyasztó/Vevő által megadott számlaszámra a termékek értékét 14 napon belül visszatéríti. A visszatérítés mindig és kizárólag banki átutalással történik, akkor is, ha a Fogyasztó/Vevő a megrendelést utánvéttel fizette. A Fogyasztó/Vevő a termékek visszaküldésére bármely szállítási módot választhat, vagyis eltérhet a Szolgáltató által alkalmazott szállítási módoktól vagy másik szállító céget bízhat meg, tekintettel arra, hogy a 14 napos visszaküldési határidőn túl visszaküldött termékek esetén a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató – bármely szállítási módot is válasszon a Fogyasztó/Vevő a termékek visszaküldésére – a visszaküldésből eredő alap- és többletköltségek tekintetében is kizárja felelősségét, annak megtérítése kifejezetten a Fogyasztó/Vevő felelőssége. 
Visszatartási jog
A Szolgáltató mindaddig visszatartja a Fogyasztónak/Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó/Vevő a termékeket vissza nem küldte a Szolgáltatónak és a Szolgáltató meggyőződött róla, hogy a termékek hiánytalanok, hiba és sérülésmentesek, használat mentesek és eredeti csomagolásukban lettek visszaküldve. A Fogyasztó/Vevő jól felfogott érdeke tehát, hogy elállás esetén az elállási nyilatkozattal szinte egy időben gondoskodjon a termékek megfelelő visszaküldéséről. Kérjük ne feledje, hogy a termékek visszaszolgáltatásával összefüggő díjak a Fogyasztót/Vevőt terhelik. 

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatosság jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igény vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Önt kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Könyvek esetében ez a 2 mm-nél nagyobb sérülést jelenti, legyen az anyagfolytonossági hiányosság vagy deformáció.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technikai állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igények eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén a Szolgáltató jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop